Izkaznica ŠD Grmada

Vsak član, ko plača letno članarino, dobi izkaznico ŠD Grmada, ki priča o članstvu v tem društvu. Izkaznica ima označen prostor za pet letnih nalepk, ki jih član dobi ob plačilu članarine. Seveda izkaznica velja samo ob prisotnosti letne nalepke!

Do sedaj so bili izdelani štirje tipi izkaznic in sicer za leto 1997, za leto 1998, za leto 1999 in za leto 2004.

Poleg društvene izkaznice dobi vak član še izkaznico Jamarske zveze Slovenije.


Primer veljavne izkaznice (od leta 2004 dalje):