Pravilnik ŠD Grmada
A - Članstvo:
 1. Član ŠD Grmada postaneš tako, da predstaviš Izvršnemu odboru polo za včlanjenje s podpisi dveh članov, ki predstavita novega člana. Nato odbor odloča o možnosti včlanjenja. Ko je član sprejet, mora plačati včlanjenje (5€) in članarino (ki jo letno določa Izvršni odbor).
 2. Vsak, ki hoče biti član ŠD Grmada, mora poravnati letno članarino najkasneje do konca marca. Po zapadu tega roka je član, ki ni še poravnal članarine, dolžan ponovno plačati včlanjenje.
 3. Član ima pravico, da uporablja opremo ŠD Grmada in da si izposoja društveno imovino.
 4. V društvu je na razpolago dnevnik, kamor mora vsak član zabeležiti vse podvige, ki so bili opravljeni v sklopu društvenega delovanja.
 5. Društveni prostori so na razpolago vsakemu članu, ki se lahko za to obrne na kateregakoli odbornika. Seveda morajo biti prostori po uporabi počiščeni in urejeni. Za zabave si mora prevzeti odgovornost član, ki tudi skrbi, da so vsi neuporabljeni prostori zaklenjeni.
B - Oprema:
 1. Vsak član mora izposojo opreme in imovine zabeležiti v za to določeni zvezek. Vpisati mora datum izposoje, opisati opremo, ki si jo izposoja, datum vrnitve ter morebitne okvare ali izgube. Član mora opremo vrniti v najkrajšem času po uporabi. Seveda mora opremo primerno očistiti in spraviti.
 2. Jamarska oprema je na razpolago le pri gospodarju ali pomočniku gospodarja (zgornje skladišče je zaklenjeno). Ti osebi sta odgovorni za opremo in izposojo zabeležita in pregledata stanje vrnjene opreme. Gospodar je na razpolago za izposojo in vrnitev jamarske opreme izključno na tedenskih sestankih (razen izjemnih primerov). Nekaj nujne opreme (en komplet opreme za spuščanje po vrvi in nekaj vrvi) pa je vedno na razpolago vsem članom in se nahaja v spodnjem skladišču.
 3. ŠD Grmada ne odgovarja za osebno opremo, ki se uporablja skupaj z društveno, razen v primeru, da to izrecno določita gospodar ali predsednik društva.
 4. Če član meni, da bi bilo potrebno nabaviti novo ali dodatno opremo, to sporoči odbornikom, ki potem sklepajo o morebitni nabavi.
 5. KNJIŽNICA:
  Društvena knjižnica je na razpolago vsem članom, ki si knjige lahko ogledajo in prebirajo v društvu ali doma. Če se knjiga sposoja na dom, mora član zabeležiti datum sposoje in datum vrnitve v za to pripravljen kartonček. Če knjiga tega kartončka še nima, mora član izpolniti enega praznega. Izposoja na dom brez kartončka NI DOVOLJENA.
  Knjižnica je zaklenjena in je za njo odgovorna določena oseba. Tudi knjige so na razpolago za izposojo le v času tedenskih sestankov.
C - Kuhinja:
 1. Za red v kuhinji je odgovorna za to določena oseba. V kuhinji se hrani samo zapakirano hrano ali hrano, ki se ne more pokvariti. Vsaka hrana ali pijača, ki se lahko pokvari NE sme ostati v društveni kuhinji.
D - Ključi:
 1. Ključe za vhod v društvene prostore lahko imajo le člani odbora, člani nadzornega odbora, ter tisti člani, za katere sklepa Izvršni odbor.
E - Katastiranje jam:
 1. Izvršni odbor mora odobriti načrt in predvsem IME nove jame, ki se jo namerava oddati katastru.
 2. V primeru, da objekt nima že določenega domačega imena, naj ime objekta izhaja iz toponima, na katerem se nahaja, ter naj ustreza njegovi obliki (recimo pejca, brezno, jama, luknja, brlog, itd.).
 3. Pri katastiranju jam v tržaškem katastru naj ime jame sledi tehnični definiciji v italijanščini (abisso, antro, baratro, caverna, itd. - glej Manuale di rilievo ipogeo str. 167 do 174). Npr. novo jamo, ki se nahaja na zemljišču z ledinskim imenom Bori n Rouneh poimenujemo Luknja (po obliki) u Borih n Rouneh. To je ime jame. V kataster pa jo bomo predstavili kot Pozzetto (ker ne presega globine 10ih metrov ter ima ozek vhod) »Luknja u Borih n Rouneh«.
F - Izposoja opreme nečlanom:
 1. Društvene opreme se sposoja le članom. Izključno spodaj navedena oprema pa se lahko izposoja tudi drugim (organizacijam ali privatnikom) ampak le proti plačilu. Vsote so tako določene:
  • AGREGAT (generatore) skupaj z raznimi priključki in podaljški: 26€/dan
  • PROJEKTOR ZA DIAPOZITIVE z raznimi dodatki: 26€/dan
  • DVA PROJEKTORJA ZA DIAPOZITIVE z raznimi dodatki: 42€/dan
  • DLP VIDEO PROJEKTOR in PRENOSNO PLATNO brez dodatkov (30+20): 50€/dan
  • DVA OJAČENA ZVOČNIKA z raznimi kabli: 30€/dan

ZADNJA SPREMEMBA: 22.09.2004

ODOBRENO NA OBČNEM ZBORU: 11.02.2005