Nekoč in danes
Nekaj datumov o začetkih Športnega društva Grmada
  • Ustanovitev društva: 11.11.1986
  • Ustanovitev jamarskega odseka: 24.11.1989
  • Neuraden odsek športnega plezanja: približno 1995 (trajala le nekaj let)
  • Neuradni treking odsek: približno 1999
Pregled v zgodovino ter na današnje in bodoče
načrte Športnega društva Grmada

Športno društvo Grmada je bilo ustanovljeno leta 1986 z namenom, da bi gojilo predvsem dve panogi, in sicer ski-roll in nordijsko smučanje.

Po začetnih vidnih rezultatih, ko je štelo v svojih vrstah celo evropskega prvaka v ski-rolkah, je društvo leta 1988 zabredlo v hudo organizacijsko krizo, pri kateri je šlo predvsem za finančne težave. Sledilo je drastično pomanjkanje perspektivnih atletov in vse je kazalo, da to pelje v razpust društva samega.

Leto kasneje pa se je društvenemu odboru javila skupina mladih domačinov, ki je ustanovila jamarski odsek in tako vlila društvu novih moči.

Žal rolkanju in nordijskemu smučanju ni bilo več kaj pomagati, saj je zanimanje za ti panogi povsem upadlo. Društvo pa je preživelo in po prvih letih zmede (srednja starost pomlajenega odbora ni presegla 20 let) in reorganizacije je začelo nenehno rasti in se iz leta v leto krepiti ter tako pridobivati na ugledu predvsem v tržaških in slovenskih jamarskih in planinskih krogih. Število članov se je dvigalo in s tem tudi društvena dejavnost. Člani so se začeli ukvarjati tudi s športnim plezanjem.

Danes šteje društvo lepo število predvsem mladih članov iz vse tržaške pokrajine, predvsem pa iz vasi od Sesljana do Opčin. Društvo je postalo polnopravni član Jamarske zveze Slovenije, Tržaške jamarske zveze (Federazione speleologica Triestina), Jamarske zveze Furlanije Julijske Krajine (Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia) in pa Italijanske vsedržavne jamarske zveze (Società speleologica Italiana).

Društveni jamarji odlično sodelujemo bodisi s slovenskim jamarskim katastrom v Ljubljani kot tudi z Deželnim jamarskim katastrom v Trstu in Deželnim katastrom umetnih rovov (cavità artificiali), katerim smo že prijavili, orisali in opisali več desetin novih jam na obeh straneh državne meje. Med njimi je tudi nekaj arheološko važnih in danes zavarovanih jam.

Poleg tega smo organizirali več vodenih obiskov lažje dostopnih jam, kot so jama v Lazcu pri Slivnem, Pejca na Grmadi, Zidaričeva pejca pri Samatorci idr. Ogledalo si jih je na stotine navdušenih ljubiteljev Krasa, saj smo jame predhodno varnostno primerno opremili in umetno osvetlili.

Kar se tiče didaktičnega delovanja, naj omenimo, da včasih sodelujemo z botaničnim vrtom Carsiana v Zgoniku, z ravnateljstvi osnovnih, nižjih in višjih srednjih šol iz tržaške in goriške pokrajine. Zanje organiziramo posebne vodene oglede jam in tudi predvajanja diapozitivov in videoposnetkov, ki jih tudi sami pripravljamo. Prirejamo tudi organizirane večere na razne teme. Ob raznih priložnostih pripravljamo tudi razstave, ko lahko pride vsakdo v stik z našim društvom in se seznani z našim delovanjem.

Naši člani posvečajo številne vikende raziskovanju in odkopavanju na terenu ter se udeležujejo raznih družabnih srečanj tako z domačini kot z ostalimi slovenskimi in italijanskimi jamarji. Poleti večkrat prirejamo tečaje jamarske tehnike za zavidljivo (in vedno naraščajoče) število navdušenih začetnikov.

Kar se pa tiče znanstveno-teoretične dejavnosti, naj navedemo, da sodelujemo z Naravoslovnim muzejem v Trstu pri skupnem raziskovanju paleontološih karakteristik nekaterih naših na novo odkritih jam v devinsko-nabrežinski občini. Poleg tega v drušvu zbiramo gradivo za toponomastične raziskave, to je za poimenovanje novih jam po ledinskih imenih zemljišč, na katerih se nahajajo. V sklopu društva preverjamo nove sisteme za merjenje fizičnih, topografskih in geoloških posebnosti cele vrste novih votlin ter za njihovo računalniško obdelavo. Nekateri naši člani vodijo raziskave na področju biospeleologije in arheologije v sodelovanju z Naravoslovno fakulteto tržaške univerze in Arheološko fakulteto v Ljubljani.

Imamo še veliko načrtov: tečaj plezalne tehnike, realizacijo novega dokumentarnega filma o sodobnih jamarskih in plezalnih tehnikah, sestavo in tisk društvene publikacije, ki naj bi podrobneje predstavila občinstvu naše delovanje, dosežke, načrte, izsledke naših raziskovanj in nenazadnje pereče probleme našega okolja.

Š.D. Grmada pa ni le jamarstvo in plezanje, temveč vse večja skupina mladih, zagrizenih ljudi, ki se zbira, diskutira, organizira in marsikaj tudi uresniči...

Torej vabljeni ste, da nas od bliže spoznate in se nam morda pridružite!